Over Leonardo

Ik ben een schrijver van verhalen waarin individuele vrijheid als kernthema naar voren komt.

Als kind las ik veel. Gaandeweg kwam ik erachter hoe belangrijk vrijheid voor me is en centraal staat voor mijn levensvreugde. Vrijheid behelst vooral vrij kunnen kiezen hoe ik mijn leven kan inrichten. Na mijn studie startte ik dan ook mijn eigen bedrijf. Ik ontdekte snel dat mijn bewegingsvrijheid om te ondernemen was ingeperkt door allerlei overheidsbemoeienis, met name regelgeving.

Ik begrijp dat er een noodzaak is om de vrijheden van individuen enigszins aan banden te leggen, om de maatschappij waarin we leven bestuurbaar te houden. Maar in welke mate is dat nodig? Bestaat niet het risico dat aantasting van de mogelijkheid om eigen keuzes te maken uiteindelijk leidt tot apathie, tot situaties waarin mensen slaafs slikken wat hun wordt voorgekauwd? Tot situaties waarin mensen afwachten en hun verantwoordelijkheden niet meer nemen? Wat betekent dat voor het mens-zijn?

Wat mij betreft is er een gemeenschappelijke factor die persoonlijke ontplooiing in de weg staat: centralisatie van macht. Hoe omvangrijker het systeem – hoe sterker de machtsconcentratie -, des te meer wordt het individu ondergeschikt gemaakt aan het collectieve belang. Het mechanisme is fnuikend. Veranderingen worden met ministapjes doorgevoerd. Het werkt als een kapper die iedere dag een milimeter weghaalt.

Informatie is van grote invloed. Met veiligheid als schutkleur vergiftigt de machtselite het collectieve bewustzijn met op angst gebaseerde thema’s. Kwesties als schaarste, besmettelijke ziekten, klimaatverandering en terrorisme worden via de belangrijkste media verspreid en verschaffen het perfecte excuus om vrijheidsbeperkende maatregelen door te voeren.

Ik wil met mijn verhalen antigif bieden. Ik hoop mensen aan te sporen tot nadenken, te prikkelen tot actie om de erosie van hun vrijheid een halt toe te roepen.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial